vineri, 30 noiembrie 2007

Anunt INTEGRATION

În urma deciziei NR. 141 din 12 noiembrie 2007 și în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (2) din Anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr 1024/2004 Asociația INTEGRATION a fost acreditată ca furnizor de servicii sociale pentru Centrul de informare și consiliere pentru persoanele toxico-dependete cu următoarele activități:

- Identificarea nevoilor sociale individuale sau de grup
- Servicii de informare pentru persoanele din grupurile vulnerabile
- Consiliere socială
- Consiliere psihologică
- Socializare și petrecerea timpului liber
- Conștientizare și sensibilizare socială,

de către Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a Municipiului București, președinte domnul Mihai Rapi.

Intalniri si traininguri INTEGRATION

Participări întâlniri și traininguri:

În perioada iulie – noiembrie 2007 membrii echipei INTEGRATION au participat la diverse întâlniri și traininguri atât naționale cât și internaționale:

-
Drug Use and Roma Communities: A Regional Conversation – București: subiectul principal al seminarului a fost acela al modului de abordare a serviciilor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri adresate persoanelor de etnie roma din Europa Centrală si de Est, întâlnirea fiind organizată de OSI Public Health Program cu ajutorul ARAS printre participanți numărându-se reprezentanți din România, Macedonia, Slovacia, Bulgaria, Portugalia, Serbia, Ucraina, Lituania si OSI New York.

- „
Fonduri Structurale pentru capital uman 2007-2013. Scriere de proiecte”. Cursul a fost organizat de către Agenţia Naţionala Antidrog şi au fost invitaţi mai multi reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale angrenate în desfăşurarea programelor de prevenire şi reducere a efectelor consumului de droguri cât şi reprezentanţi ai CPECA-urilor din ţară. Scopul acestui curs a fost să se cunoască modul de utilizare a managementului ciclului proiectului pentru pregătirea şi implementarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale şi de Coeziune; cadrul legislativ şi instituţional al României, documentele programatice; paşii pe care trebuie să- i parcurgă un solicitant pentru obţinerea finanţării; cererea de finanţare; documentaţia conexa solicitată la depunerea cererii de finanţare; evaluarea unui proiect; circuitul pe care îl urmează documentaţia pentru obţinerea finanţării şi organismele care intervin în evaluarea acesteia.

-
Reducerea Riscurilor Asociate Consumului de Droguri : curs de formare de formatori – CNPDS București : în cadrul acestui curs două persoane din cadrul Asociației INTEGRATION au fost acreditate ca formator de formatori de către Ministerul Sănătății Publice.

-
Conferinta Internationala “Impreuna – pentru drepturile celor dezavantajati” – Galați. Obiectivul principal al conferiței a fost acela de a lansa manualul cu modelele de bune practici în advocacy privind persoanele cu dizabilități din România, Bulgaria și Belgia.

Ultimile activitati INTEGRATION

Începând cu luna iulie 2007 Asociația INTEGRATION derulează cu sprijin financiar GFATM două programe care se adresează în principal consumatorilor de droguri din București:

1. Prevenire HIV în rândul consumatorilor de droguri - OUTSIDE - scopul acestui proiect este să dezvolte şi să extindă serviciile de prevenire şi îngrijire oferite consumatorilor de droguri injectabile din România, urmărindu-se în special creşterea accesului la echipamente injectabile sterile, consilierea psiho-socială, consilierea pentru reducerea riscurilor asociate injectării, precum și referire la alte servicii existente.

2. Let’s Talk about Rights - obiectivul urmărit în cadrul acestui proiect este creşterea accesului populaţiei vulnerabile la serviciile de prevenire şi tratament – prin identificare şi documentarea cazurilor de încălcare a drepturilor consumatorilor de droguri injectabile, cât şi prin iniţierea unor dezbateri având ca subiect principal drepturile consumatorilor de droguri injectabile. Printre activităţile propriu-zise se numără: monitorizarea presei, efectuarea unor studii de caz, advocacy pentru drepturile omului şi în special pentru cele ale consumatorilor, sesiuni informative, forum de discuţii privind problemele consumatorilor.

Tot in cadrul acestui proiect este realizată, si va putea fi disponibilă începând cu luna decembrie 2007, pagina web a asociației: www.integration.org.ro, pagină care va oferi posibilitatea tuturor celor interesați de problematica drogurilor din România să se informeze și sa intre în contact, prin intermediul forumului de discuție, atât cu membrii organizației cât și cu alte persoane ale căror interese sunt comune.


O altă activitate pe care Asociația INTEGRATION o desfășoară este realizarea unui grup de suport care se adresază în principal consumatorilor de droguri care se află în momentul actual în tratament de menținere pe metadonă.
Scopul, urmărit de INTEGRATION şi implicit de cei care coordonează grupul de suport al acestei organizaţii, este să ofere consumatorilor sprijinul psihologic necesar pentru a depăşi momentele de criză – în special izolarea la care-i supune dependenţa, să-i responsabilizeze şi socializeze, grupul funcţionând adesea ca o oglindă în care fiecare se poate privi aşa cum apare în ochii celorlalţi. De aceea, pe lângă întâlnirile săptămânale cu actuali şi foşti consumatori, întâlniri în care au loc discuţii propriu-zise pe teme alese împreună cu membrii grupului, INTEGRATION mai asigură şi consiliere făcută de un specialist în domeniu.
Această activitate susţinută poate oferi celor implicaţi şansa de a se redescoperi şi de a da existenţei lor un nou sens. Consilierea are în vedere rezolvarea unor probleme specifice precum: luarea deciziilor, posibile soluţii în caz de criză, îmbunătăţirea relaţiilor cu ceilalţi.

Întâlnirile se ţin o dată pe săptămână la sediul INTEGRATION, durata unei întâlniri fiind de o oră şi jumătate. Acestea urmăresc:

1. socializarea;
2. conştientizarea problemei;
3. căutarea unei soluţii împreună cu consumatorul.

Se deschide un nou centru pentru CD - ALIAT

ALIAT si Agentia Nationala Antidrog, cu sustinerea Spitalului de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" vor deschide in luna noiembrie a acestui an un nou centru destinat consumatorilor de droguri.

Noul centru va avea ca focus al activitatilor sale
consumatorii de heroina care vor putea beneficia aici de servicii integrate, inclusiv substitutie-mentinere pe agonisti opiacei (suboxona si metadona).

Centrul va avea acces direct din afara spitalului, pe strada Moldovita, si
va oferi gratuit servicii consumatorilor de droguri.

ALIAT a subcontractat in acest centru servicii de consiliere si psihoterapie in cadrul carora va aplica tehnicile si tipurile de interventie pilotate pana acum cu succes in cadrul proiectului AlcoHelp ajustate specific pentru consumatorii problematici de alcool.

ALIAT face in acest fel un pas inainte in strategia sa de dezvoltare ca organizatie nonguvernamentala ofertanta de servicii care acopera intreaga plaja de interventii, de la prevenirea primara la tratament si harm reduction, pentru o multitudine de tipuri de substante si consumatori, precum si servicii de cercetare si instruire pentru profesionistii din domeniul sanatatii.

Dr. Eugen Hriscu

Centrul Risc Minim - ALIAT

Centrul Risc Minim, ofera sprijin pentru consumatorii de droguri si este unul dintre proiectele Asociatiei Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor. În cadrul centrului, echipa de proiect desfăşoară mai multe activităţi, în principal cu consumatorii de droguri injectabile.

Scopul proiectului răspunde nevoii de
servicii în ceea ce priveşte reducerea riscurilor legate de consumul de droguri injectabile. Proiectul îşi propune ameliorarea stării de sănătate în rândul CDI din Bucureşti, prin prevenirea şi micşorarea riscurilor asociate consumului de substanţe psihoactive.


Activităţile proiectului:

1. Schimbul de seringi şi distribuirea altor echipamente de injectare
2. Distribuirea materialelor informative
3. Consiliere socială, psihologică şi juridică
4. Referire către servicii medicale, sociale, juridice, şi orice alte servicii ce se adresează CDI.

Începând din lunile iulie - august, echipa s-a înnoit: lucrează tot patru lucrători sociali, dar doi dintre ei sunt noi şi este angajat un asistent social, cu normă întreagă.

Am avut o perioadă de patru luni în care am putut efectua, CDI-lor doritori, teste rapide pentru virusul hepatitei C şi HIV. Majoritatea beneficiarilor au fost interesaţi de aceste testări rapide şi încă mai sunt interesaţi dintre cei care nu şi-au efectuat aceste teste.

Asistentul social face de câte ori este necesar referiri către alte servicii, în special spre CPECA, şi acompaniament spre servicii, dacă beneficiarul doreşte. De obicei în dialogul cu beneficiarii, asistentul social, cât şi lucrătorii sociali pornesc discuţia de la o problemă pe care o simte beneficiarul ca fiind prioritară, deci nu neapărat legată de consumul de substanţe psihoactive. Referirile către alte servicii se fac în funcţie de situaţia beneficiarului, în funcţie de ce doreşte sau are nevoie să facă în legătură cu consumul de heroină. Dialogul cu beneficiarii, în special cel purtat de asistentul social se sprijină pe tehnici frecvent utilizate în lucrul cu consumatorii de droguri, care au la bază interviul motivaţional şi etapele procesului schimbării.

Considerăm importantă relaţia pe care o poate lega oricare din persoanele din echipa de proiect cu beneficiarii. Astfel aceştia renunţă treptat la atitudinea suspicioasă (prezentă mai ales la primul contact) şi încep să aibă încredere în serviciu.

Ultimile activitati ARAS

Activitati desfasurate in perioada august - noiembrie 2007:

- construirea unui puzzle de 1000 de piese impreuna cu clientii in decurs de 1 saptamana;

- am primit studenti de la facultatea de sociologie - psihologie in practica; centrul a fost vizitat de cei de la OSI si de doua studente la asistenta sociala din Belgia, carora le-au fost descrise serviciile oferite de DROP -IN;

- grup de suport, moderat de Veronica Broasca, a carui tema de discutie a fost: cum m-am apucat sa consum si experiente care m-au marcat. Printre cei care au participat la grup s-a numarat Oana Enache - educator intre egali;

In perioada
1 ianuarie - 29 noiembrie 2007 numarul total de clienti diferiti este de 470.
In lunile
aprilie, mai, iunie numarul total de contacte a fost de 520, dintre care 492 CDI.
In luna
august numarul total de contacte a fost 339, dintre care 245 CDI;
In luna
septembrie numarul total de contacte a fost 420, dintre care 287 CDI;
In luna
octombrie numarul total de clienti - CDI a fost 346.

Ce facem acum

In aceasta perioada RHRN se apropie de finalul proiectului “Transmiterea HIV la adolescentii cu risc din Romania”, desfasurat cu sprijinul tehnic si financiar al UNICEF incepand din mai 2007. De-a lungul celor 7 luni am sustinut numeroase activitati, dintre care cele mai importante sunt:
  • Un training de formare de formatori pentru farmacisti, in urma caruia 13 farmacisti si 3 membri RHRN au dobandit competenta de formatori in harm reduction. Trainingul a fost realizat in colaborare cu Colegiul Farmacistilor din Romania si creditat cu 16 puncte de educare si formare continua.
  • In continuarea acestei activitati au fost derulate alte trei traininguri adresate farmacistilor din Timisoara, Iasi si Constanta, ocazie cu care o parte dintre proaspetii formatori au putut sa aplice aptitudinile si cunostintele dobandite.
  • O alta activitate de impact a fost desfasurarea a doua runde de intilniri de advocacy in Bucuresti, Timisoara, Constanta si Iasi. Obiectivul acestor intilniri a fost conectarea resurselor existente la nivel local in vederea dezvoltarii unor interventii adaptate nevoilor adolescentilor cu risc crescut de infectare HIV, beneficiarii finali ai acestui proiect.
Rezultatele sunt disponibile in rapoartele intilnirilor. Evenimentele s-au bucurat de interesul actorilor implicati in dezvoltarea serviciilor de harm reduction din cele patru locatii. Prima intilnire din Iasi a fost deschisa de Gheorghe Nechita, Primarul Municipiului, iar cea de a doua – de Dl. Prefect Padurariu.
In Constanta ambele intilniri au avut loc la sediul CPECA Constanta si s-au bucurat de sprijinul Prefectului Danut Culetu.
Intilnirile de la Timisoara s-au desfasurat in Sala Mare a Prefectului Judetului si au reunit peste 20 de institutii si organizatii diferite.
Aceste evenimente nu ar fi fost posibile fara sprijinul deosebit de valoros al advocacy officerilor cu care am colaborat la nivel local : Alina Paduret (ADV Romania), Ladislau Csimer (ARAS Timisoara) si Cristian Iftene (ARAS Constanta).

  • La sfarsitul lunii noiembrie am tinut la Predeal cursul cu tema - Harm reduction – metode şi tehnici de lucru – pentru noii membri ai retelei. Organizatia Samusocial din Romania a fost recent invitata sa faca parte din Romanian Harm Reduction Network. Alaturi de specialistii din Samusocial, la curs au participat membri ai Retelei (Integration, ADV Romanian, ALIAT, ARAS) si profesionisti din cadrul altor organizatii – CPECA Galiati, Spitalul de Boli Infectioase Cluj Napoca, Penitenciarul cu Regim Inchis Ploiesti.

  • La data postarii acestui mesaj pregatim Seminarul regional "Counting lives 2 - Regional Focus on Substitution Treatment”, la care vor participa si vorbi profesionisti din Bulgaria, Macedonia, Ungaria, Bosnia si Hertegovina, Kosovo, Albania, Serbia, Slovenia, Lituania, Marea Britanie si Romania. Seminarul are loc intre 3 si 4 decembrie la hotelul Crowne Plaza din Bucuresti si face parte din acelasi program desfasurat cu sustinerea UNICEF.

Din 15 noienbrie 2007 am demarat
un al doilea proiect, finantat de UNODC, prin care intentionam sa informam si instruim institutii ale statului si ale societatii civile in dezvoltarea serviciilor de harm reduction, printr-o serie de traininguri adresate profesionistilor din mai multe zone ale tarii.


In curand va putea fi accesat site ul RHRN unde veti gasi mai multe informatii.